Strategia marki, konsultacje strategiczne

olka@popupgrupa.pl

Warsztaty, wykłady i inne wystąpienia

olka@olkakazmierczak.com